“The Shurangama Sutra” 7-Day Service Dec. 24th – Dec. 30th

楞严七

本寺於丁酉年12月24-30日,讽诵《大佛顶首楞严经》以此誦經功德回向世界和平、國泰民安、風調雨順、正法久住,各姓父母師長、六親眷屬、法親眷屬、護法檀越、現在者增福延壽、六時吉祥、幸福安康;過去者往生佛國淨土。各人累劫冤親債主、誤殺故殺眾生,彼此解怨釋結,同往西方極樂、面見彌陀。南無阿彌陀佛

 

mmexport1514240378439 mmexport1514803425640 mmexport1514803433675 mmexport1514803441086 mmexport1514803449013 mmexport1514803515308 mmexport1514803421171 mmexport1514803415985 mmexport1514803407658 mmexport1514803353317 mmexport1514803369895 mmexport1514803380771 mmexport1514803394285 mmexport1514803400526mmexport1514459975011 mmexport1514240386042 mmexport1514240382365 mmexport1514459918277 mmexport1514344057996 mmexport1514460146800 mmexport1514343278219 mmexport1514343262606 mmexport1514343326527 mmexport1514343225033 mmexport1514459953479 mmexport1514344032811 mmexport1514343630365 mmexport1514343315694 mmexport1514240572434 mmexport1514343167250 mmexport1514240172530 mmexport1514240277789 mmexport1514240243639 mmexport1514240143509 mmexport1514240165692 mmexport1514240202405 mmexport1514343588990 mmexport1514343567747 mmexport1514343218658 mmexport1514343197551 mmexport1514343182026 mmexport1514343154117 mmexport1514343144137 mmexport1514240504297 mmexport1514240510479 mmexport1514342984840 mmexport1514240542027 mmexport1514240552548 mmexport1514240557878 mmexport1514240523731 mmexport1514240528807 mmexport1514240418084 mmexport1514240414437 mmexport1514240410714 mmexport1514240397769 mmexport1514240394100 mmexport1514240390528

 

This post is also available in: Chinese (Traditional)

Comments are closed.